Elektronický platební rozkaz

Dluží Vám někdo? Vysoudíme Vaši pohledávku elektronicky pomocí elektronického platebního rozkazu a Vy ušetříte ½ nákladů.

Poskytujeme výhody elektronického soudního systému po celé ČR.

Elektronický platební rozkaz lze jako účinný nástroj využít u pohledávek až do částky 1.000.000,- Kč.

Náklady

Platíte o ½ menší soudní poplatek:

  • u částky do 15.000,- Kč – 300,- Kč (u běžného soudního řízení 600,- Kč)
  • u částky nad 15.000,- Kč – 2 % z hodnoty pohledávky (u běžného soudního řízení 4%)

Minimální výše pohledávky – 1.000,- Kč.

Průběh řízení

Ve lhůtě do 30 dnů od podání návrhu je soudem vydán elektronický platební rozkaz, v němž soud uloží žalovanému aby zaplatil ve lhůtě 15 dnů žalobci uplatněnou pohledávku a náklady řízení (zaplacený soudní poplatek).

Přečtěte si o dalším postupu detailně.

Výhody elektronického platebního rozkazu

  1. Nejrychlejší možný způsob jak se soudní cestou domoci svých nároků.
  2. Ušetříte polovinu nákladů soudního řízení.
  3. Po celou dobu možnost sledováni vašeho řízení on-line.
  4. Řízení začne ihned.
  5. Vše probíhá elektronicky.