Ceník

Minimální výše Vaší pohledávky: 1.000,- Kč

Maximální výše Vaší pohledávky: 1.000.000,- Kč

Máte-li pohledávku vyšší než 1.000.000,- Kč, obraťte se na nás přímo e-mailem či telefonicky.

Soudní poplatek činí 4 % z hodnoty pohledávky.

Pohledávka nesmí být promlčena, tj. po splatnosti

  • u nároku z občansko právního vztahu 3 roky
  • u nároku z obchodně právního vztahu 4 roky

Naše odměna za vymožení pohledávky: 15 %, splatná až po vymožení pohledávky!!!

Nezaplatí-li dlužník po vydání platebního rozkazu dobrovolně, je pro Vás zajištěno sepsání a podání návrhu na nařízení exekuce zdarma!

V praxi vždy účtované zálohy exekutorskému úřadu na provedení exekuce neplatíte!!!

Za sepsání a podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu, sdělení platebních údajů pro úhradu soudního poplatku, zaslání čísla jednacího pro sledování pohledávky on-line a zaslání oznámení Vašemu dlužníkovi, že jsme pohledávku převzali k soudnímu vymáhání je účtován administrativní poplatek ve výši 500,- Kč, splatný současně se soudním poplatkem.