Postup

1. Elektronicky (případně lze i poštou) nám zašlete potřebné materiály a již se o nic nestaráte. Vše vyřešíme za vás.

2. O tom jaké listiny je třeba doložit, Vás budeme přesně informovat po vyplnění jednoduchého formuláře.

3. Veškerá komunikace probíhá elektronicky bez nutnosti kamkoliv dojíždět, či se účastnit jednání.

4. Po předání potřebných informací a listin je zpracován a podán návrh na vydání platebního rozkazu. Do 30 dnů je místně a věcně příslušným soudem vydán elektronický platební rozkaz a dlužníkovi stanovena povinnost zaplatit pohledávku do 15 dnů od doručení.

5. Elektronický platební rozkaz je dlužníkovi soudem doručen v listinné či elektronické podobě do datové schránky. Nepřebírá-li si dlužník poštu je doručováno prostřednictvím vyvěšení na úřední desce soudu. Dlužník se tak nemůže vyhnout zaplacení tím, že nepřebírá poštu.

6. Po zavedení návrhu na vydání platebního rozkazu do elektronického soudního systému jsou Vám elektronicky zaslány pokyny k úhradě soudního poplatku ve výši ½.

7. Ihned po úhradě soudního poplatku je zahájeno řízení.

8. Je Vám zaslána spisová značka pro sledování Vašeho řízení on-line.

9. Nezaplatí-li dlužník ve stanovené 15 denní lhůtě, je zpracován a podán návrh na nařízení exekuce zcela zdarma.

10. Ihned po vymožení pohledávky jsou vám zaslány peníze na váš bankovní účet.

Pokud potřebujete další informace neváhejte nás kontaktovat.