Zadání pohledávky

Věřitel fyzická osoba
(jméno, příjmení, dat.narození, bydliště, případně IČ a místo podnikání):
Věřitel právnická osoba
(obchodní firma, IČ, sídlo):
Dlužník fyzická osoba
(jméno, příjmení, dat. Narození, bydliště, případně IČ a místo podnikání):
Dlužník právnická osoba
(obchodní firma, IČ, sídlo):
Výše pohledávky:
Právní důvod pohledávky
(čeho se týká, např. nezaplacená kupní cena, cena díla apod.):
Doklady (listiny), které máte k dispozici:
Splatnost pohledávky:
Váš bankovní účet, na který bude vymožená pohledávky poukázána:
Email a telefon:

Po odeslání formuláře budete kontaktováni naším pracovníkem a bude Vám řádně zaslána příslušná smlouva k podpisu.

Všechna pole formuláře je nutné vyplnit!